Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasPažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima pažymos apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374;
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
7. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1.Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma, apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir sutikrinami asmens tapatybės duomenys su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis.
Išduodama pažyma apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje, mokamas 6 EUR mokestis. Jeigu interesantas pageidauja, kartu su pažyma, patvirtinančia kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, jis gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą (galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse), už kurią papildomai mokamas 4,3 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859