Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės aktų įrašų anuliavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas: jeigu asmeniui buvo įrašyti du vienodi įrašai; jeigu santuokos nutraukimas buvo įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties; jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties arba jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir išliko pirminis įrašas. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pirminio ir anuliuojamojo civilinės būklės akto įrašų kopijos
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasAnuliuotas Civilinės būklės akto įrašas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Civilinės būklės akto įrašui anuliuoti užvedama byla, kuri baigiama civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo surašyta ir įstaigos vadovo patvirtinta išvada dėl civilinės būklės akto įrašo anuliavimo.
Anuliuoto civilinės būklės akto įrašo egzempliorius perbraukiamas įstrižai. Jo paraštėje nurodoma, kokiu teisiniu pagrindu remiantis jis anuliuotas. Apie civilinės būklės akto įrašo anuliavimą taip pat pažymima civilinės būklės aktų įrašų bylos rodyklėje.
Išvados dėl civilinės būklės akto įrašo anuliavimo kopijos siunčiamos Gyventojų registro tarnybai, archyvui, kuriame saugomas civilinės būklės akto įrašo originalas, ir suinteresuotam asmeniui ar institucijai.
Jei civilinės metrikacijos įstaigai grąžinamas anuliuoto civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas, jis saugomas civilinės būklės akto įrašo anuliavimo byloje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama