Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės aktų įrašų anuliavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas, jeigu asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties, jeigu buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas, jeigu panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)

Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pirminio ir anuliuojamojo civilinės būklės akto įrašų kopijos
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasAnuliuotas Civilinės būklės akto įrašas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietovos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381, el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Civilinės būklės akto įrašui anuliuoti užvedama byla, kuri baigiama civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo surašyta ir patvirtinta išvada dėl civilinės būklės akto įrašo anuliavimo.
Anuliuoto civilinės būklės akto įrašo egzempliorius perbraukiamas įstrižai. Jo paraštėje nurodoma, kokiu teisiniu pagrindu remiantis jis anuliuotas. Apie civilinės būklės akto įrašo anuliavimą taip pat pažymima civilinės būklės aktų įrašų bylos rodyklėje.
Išvados dėl civilinės būklės akto įrašo anuliavimo kopijos siunčiamos Gyventojų registro tarnybai, archyvui, kuriame saugomas civilinės būklės akto įrašo originalas, ir suinteresuotam asmeniui ar institucijai.
Jei civilinės metrikacijos įstaigai grąžinamas anuliuoto civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas, jis saugomas civilinės būklės akto įrašo anuliavimo byloje.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama