Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės aktų įrašų atkūrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo atkūrimą ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė;
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti pareiškimą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Pareiškimas (rekomenduojamos formos: 1 ir 2 priedai; pildymo pavyzdžiai: 3 ir 4 priedai);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs;
4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo forma (2 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (3 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasAtkurtas civilinės būklės akto įrašas, išduotas atitinkamas liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai.
Civilinės metrikacijos įstaigos atsisakymas atkurti, pakeisti, papildyti, ištaisyti ar anuliuoti civilinės būklės akto įrašą gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Civilinės būklės aktų įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Civilinės metrikacijos skyrius, gavęs prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą, kreipiasi į kitas civilinės metrikacijos įstaigas, Lietuvos valstybės istorijos archyvą dėl pažymų, patvirtinančių, kad civilinės būklės akto įrašas neišlikęs, pateikimo, išreikalauja iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo civilinės būklės aktų įrašų (santuokos, ištuokos, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo liudijimai ir pan.), patvirtinančių atkuriamo įrašo buvimą, kopijas.
Civilinės būklės akto įrašui atkurti užvedama byla, kuri baigiama darbuotojo surašyta ir įstaigos vadovo patvirtinta išvada. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimo byloje saugoma atkurtojo civilinės būklės akto įrašo kopija.
Atkuriant gimimo įrašą, asmens vardas ir pavardė nurodomi remiantis santuokos sudarymo įrašu (jeigu asmuo susituokęs), kitais jo ir jo artimų giminaičių civilinės būklės aktų įrašais, taip pat asmens tapatybės dokumentu. Nustatant asmens gimimo datą, remiamasi kitais civilinės būklės aktų įrašais, asmens tapatybės dokumentu, krikšto liudijimu, o jei šių dokumentų asmuo neturi, – gydytojų konsultacinės komisijos išvada.
Atkuriant santuokos įrašą, sutuoktinių vardai ir pavardės nurodomi remiantis jų gimimo įrašais, bažnytinės santuokos, sudarytos nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. iki 1944 m. liepos 8 d. ir nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., bažnytiniu santuokos liudijimu, asmens tapatybės dokumentu, teismo sprendimu.
Atkuriant mirties įrašą, asmens vardas, pavardė ir gimimo data nurodomi remiantis jo gimimo ir kitais civilinės būklės aktų įrašais, bažnytiniais mirties registravimo ir palaidojimo dokumentais, archyvų ir teisėsaugos institucijų pažymomis, teismo sprendimu.
Atkurtas liudijimas įtraukiamas į atitinkamą liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina17 Lt (4,92 Eur).

Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859