Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasTechninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamos techninės sąlygos dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimui
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 46-1738; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, 2. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
3. Žemės sklypo plano kopija su nurodyta dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo vieta;
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
5. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
6. Prašymas dėl techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimo (1 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamos techninės sąlygos dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai:
Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas gavęs, prašymą, nukreipia jį vykdyti skyriaus darbuotojui.
Darbuotojas patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisėtumą (jei reikia - tikrina duomenis vietoje) ir nesant neatitikimų parengia technines sąlygas, ištraukos iš melioracijos projekto plano kopiją (masteliu 1:2000) ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti.
Skyriaus vedėjas patvirtina išduodamas technines sąlygas savo parašu. Techninės sąlygos užregistruojamos (suteikiamas numeris) duomenų bazėje ir išduodamos asmeniui.
Jeigu pateiktuose dokumentuose randama neatitikimų, dėl kurių techninės sąlygos negali būti išduodamos, apie tai skyriaus darbuotojas informuoja asmenį.
Priimtų dokumentų bylos (prašymai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos) saugomos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriuje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama