Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo papildymą, ištaisymą ir pakeitimą bei atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė;
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui.
Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma -1 priedas, pildymo pavyzdys - 2 priedas). Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-68 „Dėl prašymų civilinės metrikacijos įstaigoms formų patvirtinimo“;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas;
4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti;
5. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas, išduotas atitinkamas civilinės būklės liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Išnagrinėjamas prašymas, ar Civilinės būklės aktų įrašo papildymas, pakeitimas ar ištaisymas yra pakankamai pagrįstas ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo klausimai sprendžiami teismo tvarka.
Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas;
Surenkami Civilinės būklės akto įrašo pakeitimui, papildymui, ištaisymui reikalingi dokumentai iš vietinio ir kitų rajonų Civilinės metrikacijos skyrių archyvų ar iš valstybės istorijos archyvų, rašoma išvada byloje, tvirtinama skyriaus vedėjo.
Įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę, išspausdinami įrašas ir liudijimas.
Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo.
Papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą įrašo ir jį pirmasis pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas atitinkamas liudijimas, liudijimą
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Atitinkamas liudijimas įtraukiamas į atitinkamą liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina17 Lt (4,92 Eur).

Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859