Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų investicinius kreditus ir (ar) perkantiems finansine nuoma (lizingu) iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.
Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba pagal šias Taisykles, negali būti didesnė kaip 4 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią metinę palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3D-115 "Dėl Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasInvesticijų projektą bei banko ar kredito unijos pažymą (Taisyklių 1 priedas), praneša savo banko pavadinimą, kodą (kredito unijos pavadinimą ir kodą), atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasApskaičiuotas kompensacijos dydis ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta pažyma popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja Jurgita Gudeliauskaitė, mob. 8 682 70 985, el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio veiklos subjektai jiems patogiu laiku (jeigu kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.) pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas apskaičiuoja kompensacijos dydį ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje pažymą. Kompiuterinėje laikmenoje sudaryta pažyma siunčiama elektroniniu paštu adresu nacparama@nma.lt.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama