Įvaikinimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasĮvaikinimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasRegistruojamas įvaikinimas, remiantis teismo sprendimu įvaikinti. Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas ne Lietuvoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti įsigaliojusį teismo sprendimą ir kitus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Gimimo liudijimas;
3. Įsigaliojęs teismo sprendimas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasSudarytas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas, išduotas gimimo liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas, duomenys įtraukiami į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. Išspausdinami įrašas ir liudijimas. Civilinės būklės akto papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo. Civilinės būklės akto papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą įrašo ir jį pirmasis pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. Civilinės būklės akto papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas gimimo liudijimas. Liudijimą
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Gimimo liudijimas įtraukiamas į Gimimo liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama