Įvaikinimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasĮvaikinimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasRegistruojamas įvaikinimas, remiantis teismo sprendimu įvaikinti. Ši paslauga apima vaiko gimimo įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo sudarymą, kuriuo pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius įvaikinimą registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu sprendimu dėl įvaikinimo. Jeigu interesantas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Gimimo liudijimas;
3. Įsigaliojęs teismo sprendimas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Įsigaliojęs teismo sprendimas
Paslaugos teikimo rezultatasSudarytas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas , išduotas gimimo įrašą liudijantį įrašą liudijantis išrašas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas. Sudaromas papildymo ar pakeitimo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registro tarnybai.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama