Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasGeodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDerinami geodezinių matavimų planai ir topografinės nuotraukos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Geodezinių matavimų planai su juose pažymėtais esamais statiniais, inžineriniais tinklais, melioracijos sistemomis (įrenginiais) ir žemės
naudotojų sklypų ribomis arba topografinės nuotraukos su jose pažymėtais esamais statiniais, inžineriniais tinklais, melioracijos sistemomis (įrenginiais) ir žemės naudotojų sklypų ribomis;
2. Prašymas dėl geodezinių matavimų planų (topografinių nuotraukų) derinimo (1 priedas);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasSuderinami geodezinių matavimų planai.
Jeigu nesuderinami geodezinių matavimų planai, tuomet nurodomi trūkumai raštu.
Suderinamos topografinės nuotraukos.
Jeigu nesuderinamos topografinės nuotraukos, tuomet nurodomi trūkumai raštu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai:
Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Geodezinių matavimų planai ir topografinės nuotraukos derinami tik pateikus prašymą ir reikalingus derinimui geodezinių matavimų planus.
Lazdijų rajono savivaldybės Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas gavęs prašymą, nukreipia jį vykdyti atitinkamam skyriaus darbuotojui.
Darbuotojas patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisėtumą (jei reikia - tikrina duomenis vietoje) ir nesant neatitikimų pateikia skyriaus vedėjui derinti išduodamą dokumentą.
Skyriaus vedėjas suderina geodezinių matavimų planą ar topografinę nuotrauką savo parašu ir antspaudu.
Jeigu pateiktuose dokumentuose randama neatitikimų, dėl kurių planas ar nuotrauka negali būti derinami, apie tai skyriaus darbuotojas informuoja asmenį.
Priimtų dokumentų bylos (prašymai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos) saugomos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriuje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama