Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasTėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima gimimo įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo sudarymą, kuriuo pakeičiami duomenys apie vaiko tėvus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasTeisės personalo ir civilinės metrikacijos skyrius tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą registruoja savo iniciatyva (klientui kreiptis nereikia), remdamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo. Jeigu klientas pats pageidauja, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Gimimo liudijimas arba gimimo įrašo išrašas;
3. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasSudarytas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, interesantui pageidaujant, išduotas gimimo įrašą liudijantis išrašas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Sudaromas Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registro tarnybai. Interesantui pageidaujant, išrašomas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama