Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŽemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPasėlių laukų įbraižymas ir paraiškos duomenų įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Paraiškos duomenų tikslinimas.
Pareiškėjas deklaruoja visus žemės ūkio ir pasėlių plotus valdoje, taip pat ir kitas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokomos arba už kurias pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų. Išmokos mokamos tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos ir jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami.
Kiekvienais metais žemės ūkio ir kaimo valdos duomenys atnaujinami
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 "Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo“;
3. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 1V-69 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir (arba) prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis administravimo savivaldybėse procedūros aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, kurio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir kurioje yra ne mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų
Paslaugos suteikimo trukmė1 -2 darbo valandos (deklaravimo trukmė) Paslauga teikiama einamųjų metų balandžio - birželio mėnesiais (tikslus terminas nustatomas kiekvienais metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ir skelbiamas rajoninėje spaudoje).
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDeklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus - pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus arba seniūnijos, kurioje įregistruota asmens kaimo valda, darbuotojui.
Prašymai dėl paraiškos išregistravimo, valdos perdavimo, paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo, pavėluotai pateiktos paraiškos priėmimo priimami tik Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriuje.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška, kurios forma nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 "Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo". Galima pateikti tik vieną paraišką;
2. Įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Valdos nuosavybę patvirtinantys dokumentai su sklypų planais;
5. Pageidautina, kad būtų pateiktas ir laisvos formos dokumentas su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (pasėlių pavadinimai, laukų plotai);
6. Pageidautina, kad būtų pateikta ir praeitais metais teiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos kopija.


Formos ir šablonai Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos forma
Atsakymas į pranešimą dėl deklaruotų duomenų neatitikimo (padidinus deklaruotą plotą) (1)
Valdos perdavimas, kai nėra miręs 2020 m.-1
Valdos perdavimo forma kai miręs_2020 m
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPrašymas suteikia galimybę gamintojui (fiziniam asmeniui) gauti išmokas už deklaruotus pasėlius bei žemės ūkio naudmenas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus specialistai seniūnijose:
Būdviečio seniūnija. Vyresn. specialistė Lina Miknevičienė, mob. 8 669 24056, el. p. lina.mikneviciene@lazdijai.lt;
Kučiūnų seniūnija. Vyresn. specialistė Irena Makauskienė, mob. 8 612 43 463, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt;
Noragėlių seniūnija. Vyresn. specialistė Vaida Olertienė, mob. 8 665 84 327, el. p. vaida.olertiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, mob. 8 613 95 532, el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė Dana Kvederienė, mob. 8 620 47 252, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija. Vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, mob. 8 612 69 212, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt;
Kapčiamiesčio seniūnija, Vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, mob. 8 612 18 265, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt;
Lazdijų seniūnija, Vyr. specialistė Jūrate Zemeckienė, mob. 8 613 86 360, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt;
Seirijų seniūnija Vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, mob. 8 614 40 993, elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt;
Krosnos seniūnija Vyresn. specialistė Regina Alavočienė, mob. 8 620 46 479, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija vyresn. specialistė Airina Baltuškonienė, mob. 8 655 51 885, el. p. airina.baltuskoniene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių arba seniūniją, kurioje registruota žemės ūkio valda.

III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama