Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŽemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPasėlių laukų įbraižymas ir paraiškos duomenų įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Paraiškos duomenų tikslinimas.
Pareiškėjas deklaruoja visus žemės ūkio ir pasėlių plotus valdoje, tai pat ir kitas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokomos arba už kurias pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų. Išmokos mokamos tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos ir jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami.
Kiekvienais metais žemės ūkio ir kaimo valdos duomenys atnaujinami
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 3D-192 ,,Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 2011 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 33-1575; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3157; aktuali redakcija);
3. VĮ Žemės ūkio irformacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 1V-30 „Dėl paraiškų gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2001-2013 metų programos priemones administravimo savivaldybėje 2011 m. procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, kurio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir kurioje yra ne mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų
Paslaugos suteikimo trukmė1 -2 darbo valandos (deklaravimo trukmė) Paslauga teikiama einamųjų metų balandžio - birželio mėnesiais (tikslus terminas nustatomas kiekvienais metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ir skelbiamas rajoninėje spaudoje).
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDeklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus - pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus arba seniūnijos, kurioje įregistruota asmens kaimo valda, darbuotojui.
Prašymai dėl paraiškos išregistravimo, valdos perdavimo, partaiškos pirmojo lapo duomenų keitimo, pavėluotai pateiktos paraiškos priėmimo priimami tik Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasDeklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus:
1. Paraiška, kurios forma nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-422. Galima pateikti tik vieną paraišką.
2. Įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Valdos nuosavybę patvirtinantys dokumentai su sklypų planais;
5. Pageidautina, kad būtų pateiktas ir laisvos formos dokumentas su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (pasėlių pavadinimai, laukų plotai);
6. Pageidautina, kad būtų pateikta ir praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gautos kopijos.

Prašant išregistruoti paraišką:
1. Prašymas dėl paraiškos išregistravimo, kurio forma patvirtinta VĮ Žemės ūkio irformacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-30 (1 priedas);
2. Teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Informuojant apie valdos perdavimą:
1. Pranešimas dėl valdos perdavimo, kurio forma patvirtinta VĮ Žemės ūkio irformacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-30 (2 priedas);
2. Teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašant pakeisti paraiškos pirmojo lapo duomenis:
1. Prašymas dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo, kurio forma patvirtinta VĮ Žemės ūkio irformacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-30 (3 priedas);
2. Teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašant priimti pavėluotai pateiktą paraišką:
1. Prašymas priimti pavėluotai pateiktą paraišką, kurio forma patvirtinta VĮ Žemės ūkio irformacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-30 (4 priedas);
2. Teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei paraišką teikia ne valdos valdytojas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Pranešimo forma (2 priedas)
Prašymo forma (3 priedas)
Prašymas (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPrašymas suteikia galimybę gamintojui (fiziniam asmeniui) gauti išmokas už deklaruotus pasėlius bei žemės ūkio naudmenas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Algis Balčius, tel. (8 318) 66 118, el. p. algis.balcius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio skyriaus plėtros specialistai seniūnijose:
Būdviečio seniūnija. Specialistė Jurgita Grėbliūnaitė, tel. (8 318) 41 521, el. p. jurgita.grebliunaite@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Irena Makauskienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Vyresn. specialistė Danutė Grubienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. danute.grubiene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, tel. (8 318) 44 797, el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė Dana Kvederienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, tel. (8 318) 56 197, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija, Vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, tel. ( 8 318) 43 131, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija, Vyresn. specialistė Jūrate Zemeckiene, tel. (8 318) 66 105 , el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt,
Seirijų seniūnija, Vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė tel. (8 318 ) 58 362, elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija, Vyresn. specialistė, Regina Alavočienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija, Vyresn. specialistė, Ona Žukauskienė, tel. (8 318) 47 117, el.p. ona.zukauskiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, tel.(8 318) 66 117, el. p. alma.palioniene@lazdijai
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrių arba seniūniją.
Po deklaravimo laikotarpio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo registrai iš seniūnijų perduodami Žemės ūkio ir melioracijos skyriui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama