Pakartotinių civilinės būklės akto įregistravimo liudijimų, civilinės būklės akto įrašų kopijų, nuorašų ar išrašų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasPakartotinių civilinės būklės akto įregistravimo liudijimų, civilinės būklės akto įrašų kopijų, nuorašų ar išrašų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima 4 rūšių pakartotinių civilinės būklės akto įrašų liudijimų išdavimą: gimimo, santuokos, ištuokos, mirties
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė;
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasPakartotiniai liudijimai išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas arba pagal jų įgaliojimą kitiems asmenims, o mirties liudijimai išduodami mirusiųjų įstatyminiams ir testamentiniams įpėdiniams
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava;
4. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo liudijimą turi gauti įgaliotas asmuo –įgaliojimas;
5. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo liudijimą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas pakartotinis civilinės būklės akto įregistravimo liudijimas, civilinės būklės akto įrašo kopija, nuorašas ar išrašas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Užregistruojamas prašymas.
Civilinės metrikacijos skyrius, remdamasis civilinės būklės aktų įrašais, esančiais civilinės būklės aktų registravimo knygose arba metrikų knygose, išduoda asmenims jų prašymu pakartotinį civilinės būklės įrašo įregistravimo liudijimą arba civilinės būklės aktų įrašo kopiją, nuorašą ar išrašą. Liudijimas įtraukiamas į atitinkamų liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž pakartotinio civilinės būklės akto įregistravimo liudijimo išdavimą – 9 Lt (2,61 Eur).

Už civilinės būklės akto įrašo nuorašo, išrašo ar kopijos išdavimą - 10 Lt (2,9 Eur).

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Įmokos priimamos bet kuriame banke.

Apmokėjus paslaugą internetu, atliktas pavedimas elektroninėje sistemoje bus matomas po 1-2 dienų.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859