Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, nuorašų išdavimą: gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725.
6. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;
7. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
4. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, remdamasis civilinės būklės aktų įrašais, esančiais civilinės būklės aktų registravimo knygose arba metrikų knygose, išduoda asmenims jų prašymu civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, nuorašo, kopijos išdavimą mokamas 4,3 EUR mokestis. Jeigu interesantas pageidauja, kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu, jis gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą (galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse), už kurią papildomai mokamas 4,3 EUR mokestis.

Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti išrašą iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo, išduotą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (išduotų išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille ir versti į užsienio kalbą). Mokestis už išrašo išdavimą – 4,3 EUR.

Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Bosnija ir Hercegovina, Graikijos Respublika, Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Serbijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Rumunijos Respublika.

Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859