Mirties registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasMirties registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima mirties įrašo surašymą, mirties liudijimo išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro).
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruota mirtis, išduotas mirties liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisingumas, duomenys įtraukiami į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę, išspausdinami įrašas ir liudijimas.
Užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro) paimamas ir siunčiamas Higienos institutui. Mirties įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo. Mirties įrašą įrašo ir jį pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Mirties įrašą Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas mirties liudijimas. Liudijimą
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas. Mirties liudijimas įtraukiamas į Mirties liudijimų registracijos žurnalą.
Asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama