Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už karves žindenes ir telyčias mokama galvijų laikytojams (toliau – laikytojams):
1. už nustatyta tvarka VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotą, turėtą 2007 m. kovo 31 d. žindenių ir telyčių skaičių;
2. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba valdoje vykdomos jungtinės veiklos partneriu;
3. kurie nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikė savo valdoje vidutiniškai bent vieną galviją, užregistruotą Ūkinių gyvūnų registre pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
4. deklaravusiems pasėlius.
Tikslus išmokos dydis nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3D-383 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-666 "Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaikytojo mirties atveju įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, ne vėliau kaip per kitus dvejus kalendorinius metus iki gegužės 31 d. pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį;
2. paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas;
3. jei yra keli įpėdiniai – rašytinį įpėdinių susitarimą dėl išmokos perleidimo vienam įpėdiniui.
Laikytojui, perduodant ar parduodant visą valdą, perėmėjas ar pirkėjas, įsiregistravęs valdos valdytoju, pateikia:
1. prašymą dėl išmokų priskyrimo perėmėjui ar pirkėjui, kuriame nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį;
2. perėmimo ar pirkimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas.
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-1
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas prašymas ir dokumentai siunčiami ŽŪIKVC. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos laikytojams išmoka paramos išmokas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Priimti prašymai ir dokumentai kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčiami ŽŪIKVC el. paštu pagalba@vic.lt.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama