Gimimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasGimimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
3. Medicininis perinatalinės mirties pažymėjimas (jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė per pirmąsias šešias gyvenimo dienas);
4. Jeigu tėvai susituokę, reikalingas santuokos liudijimas;
jeigu pripažįstama tėvystė, reikalingas notaro patvirtintas bendras tėvų prašymas.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas gimimas, išduotas gimimo liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąCivilinės metrikacijos skyrius _
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis.
Patikrinus duomenis apie santuoką (jei tėvai yra susituokę), ištuoką (jei vaikas gimė išsituokusiai motinai), sutuoktinio mirtį (jei vaikas gimė našlei) akto įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Patikrinamas sveikatos priežiūros įstaigos išduotas vaiko gimimo pažymėjimo, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, teisingumas.
Išspausdinami akto įrašas ir liudijimas.
Negyvagimio gimimas registruojamas remiantis medicininiu perinatalinės mirties liudijimu, kuris paimamas ir siunčiamas Higienos institutui.
Gimimo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo.
Gimimo įrašą įrašo ir jį pirmasis pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. Gimimo įrašas Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas gimimo liudijimas. Liudijimą
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Gimimo liudijimas įtraukiamas į Gimimo liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama