Naujagimio gimimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasNaujagimio gimimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo"
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 12 28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)


Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (nebūtinas);
2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
4. Medicininis perinatalinės mirties pažymėjimas (jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė per pirmąsias šešias gyvenimo dienas);
5. Jeigu tėvai susituokę, reikalingas santuokos liudijimas;
6. Jeigu pripažįstama tėvystė, reikalingas notaro patvirtintas bendras tėvų prašymas.
Formos ir šablonai Prašymas įregistruoti vaiko gimimą
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas gimimas, išduotas gimimo įrašą liudijantis išrašas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis.
Patikrinus duomenis apie santuoką (jei tėvai yra susituokę), ištuoką (jei vaikas gimė išsituokusiai motinai), sutuoktinio mirtį (jei vaikas gimė našlei) akto įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Patikrinamas sveikatos priežiūros įstaigos išduotas vaiko gimimo pažymėjimo, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, teisingumas.
Sudaromas gimimo įrašas.
Negyvagimio gimimas registruojamas remiantis medicininiu perinatalinės mirties liudijimu.
Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama