Vardo, pavardės keitimo registravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasVardo, pavardės keitimo registravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės pakeitimo bei atitinkamų civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo"
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29704)
5. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484)
7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė60 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo išrašai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė ar tautybė;
4. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.

Formos ir šablonai iki 16 m. Vardo, pavardės pakeitimo prašymas
iki 16 m. Vardo, pavardės per kurjerį
nuo 16 m. Vardo, pavardės pakeitimo prašymas
Nuo 16 m. Vardo, pavardės per kurjerį
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas civilinės būklės įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, interesantui pageidaujant, išduotas civilinės būklės įrašą liudijantis išrašas, duomenys perduoti Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Išnagrinėjamas prašymas, ar Civilinės būklės aktų įrašo pakeitimas yra pakankamai pagrįstas.
Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis.
Surenkami CBA įrašo pakeitimui reikalingi dokumentai iš vietinio ir kitų rajonų Civilinės metrikacijos skyrių archyvų ar iš valstybės istorijos archyvų, rašoma išvada byloje. Išvadą tvirtina Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojas arba Teisingumo ministerijos darbuotojas. Sudaromas pakeitimo ar papildymo įrašas. Interesantui pageidaujant, išduodamas civilinės būklės įrašą liudijantis dokumentas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž vardo ir pavardės pakeitimą mokamas 12 EUR mokestis. Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus po vardo, pavardės pakeitimo už išrašą mokamas mokestis 4,30 EUR (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas)
Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859