Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasVardo, pavardės, tautybės keitimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė60 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-68;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė ar tautybė;
4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas, išduotas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Išnagrinėjamas prašymas, ar Civilinės būklės aktų įrašo pakeitimas yra pakankamai pagrįstas.
Norint pakeisti civilinės būklės akto įrašą, turi būti pateikiamas keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas. Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis.
Surenkami CBA įrašo pakeitimui reikalingi dokumentai iš vietinio ir kitų rajonų Civilinės metrikacijos skyrių archyvų ar iš valstybės istorijos archyvų, skyriaus vedėjo rašoma išvada byloje, byla siunčiama tvirtinti į Teisingumo ministeriją.
Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Spausdinamas įrašas ir liudijimas.
Papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo. Papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą įrašo ir jį pirmasis pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas patvirtinamas Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo.
Pareiškėjui išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas, liudijimą
pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Liudijimas įtraukiamas į Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina42 Lt (12,16 Eur).
Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859