Užsienyje nutrauktų santuokų apskaita

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasUžsienyje nutrauktų santuokų apskaita
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė;
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti užsienio valstybės išduotą ištuokos liudijimą arba teismo sprendimą ir reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą;
4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas santuokos nutraukimas, išduotas ištuokos liudijimas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė, tel. (8 318) 66 102, el. p. jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt,
Civilinės metrikacijos vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. (8 318) 66 102,
el. p. alma.straigienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas ir asmens tapatybės duomenys sutikrinami su Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje esančiais duomenimis. Akto įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę, išspausdinami akto įrašas ir liudijimas. Santuokos nutraukimo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo.
Santuokos nutraukimo įrašą įrašo ir pasirašo jį įrašęs tarnautojas, po to jį pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas.
Santuokos nutraukimo įrašą Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos programoje patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. Išrašomas ir pareiškėjui išduodamas ištuokos liudijimas, liudijimą pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Ištuokos liudijimas įtraukiamas į Ištuokos liudijimų registracijos žurnalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina21 Lt (6,08 Eur).
Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859