Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasPažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami ir saugomi rajono savivaldybės teritorijoje registruotų ir likviduojamų ar bankrutavusių juridinių asmenų archyviniai dokumentai bei išduodama tai patvirtinanti pažyma.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas;
4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;
6. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo".
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų - pažymos išdavimas. Dokumentų laikinas saugojimas – 10 metų, dokumentų ilgas saugojimas – 75 metų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu portale www.epaslaugos.lt.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Laikino dokumentų saugojimo atveju – perduodamų saugoti dokumentų sąrašas, ilgo dokumentų saugojimo atveju – perduodamų saugoti dokumentų apyrašas;
3. Perduodami saugoti dokumentai.
Formos ir šablonai prasymo_forma_likviduojamu_imoniu
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasArchyve saugomi likviduotų juridinių asmenų archyviniai dokumentai bei išduodama šį faktą patvirtinanti pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasGintarė Varnelienė
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Asta Grėbliūnienė, mob. 8 619 69 463, el. p. asta.grebliuniene@lazdijai.lt
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, mob. 8 610 61773, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas užregistruojamas administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Komunikacijos ir dokumentų skyriaus archyvaras patikrina perduodamus saugoti dokumentus pagal pateiktą perduodamų saugoti dokumentų sąrašą ar apyrašą. Jei neatitikimų nerandama, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėjas suderina sąrašą. Dokumentai priimami saugoti, o asmeniui išduodama pažyma, patvirtinanti šį faktą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.