Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasSavivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPatvirtinamos ir išduodamos bylose saugomų savivaldybės administracijos dokumentų, savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijos, nuorašai arba išrašai.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo “;
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas pateikiamas raštu: tiesiogiai atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt.

Elektroniniu būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Formos ir šablonai Prasymo_forma_dokumentu_kopijos_nuorasai
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus priimto teisės akto, kito savivaldybės administracijos dokumento kopija arba išrašas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasGintarė Varnelienė
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Asta Grėbliūnienė, mob. 8 619 69 463, el. p. asta.grebliuniene@lazdijai.lt
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Laima Jauniškienė, mob. 8 615 96 091 el. p. laima.jauniskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Išduodama patvirtinta prašomo dokumento kopija, nuorašas ar išrašas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama