Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės nuoma, mokesčiai
Paslaugos pavadinimasDeklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimamos ir suderinamos juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos. Paslauga teikiama juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį. Paslauga pradedama teikti nuo ataskaitinių metų rugsėjo 1 d.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 5TS-1369 „Dėl žemės nuomos mokesčio“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 10V-283„Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo, nuomojantis valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti deklaraciją savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasUžpildyta deklaracija (forma - 1 priedas, ). Deklaracijos forma patvirtinta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 10V-283
Formos ir šablonai DeklaracijaJuridiniuF
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSuderinta deklaracija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Kristina Budginė, tel. 8 665 810 85, el. p. kristina.budgine@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Priimama užpildyta deklaracija, jeigu reikia, prašoma pateikti valstybinės žemės nuomos sutartį. Duomenų bazėse patikrinama deklaracijos užpildymo teisingumas. Pastebėjus klaidas, su pareiškėju susisiekiama elektroniniu paštu arba telefonu ir apie tai informuojama. Suderintos deklaracijos vienas egzempliorius lieka skyriuje, kitas grąžinamas paslaugos gavėjui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama