Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės nuoma, mokesčiai
Paslaugos pavadinimasJuridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimamos ir suderinamos juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos. Paslauga teikiama juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį. Paslauga pradedama teikti nuo ataskaitinių metų rugsėjo 1 d.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 5TS-1369 „Dėl žemės nuomos mokesčio“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 10V-523
„Dėl žemės nuomos mokesčio administravimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo, nuomojantis valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti deklaraciją savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasUžpildyta deklaracija (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Deklaracijos forma patvirtinta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 10V-523
Formos ir šablonai Deklaracijos pildymo pavyzdys
Deklaracijos forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSuderinta deklaracija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąFinansų skyrius
Paslaugos vadovasFinansų skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. (8 318) 66 123, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasFinansų skyriaus vyresn. ekonomistė
Ona Kasparavičienė, tel. (8 318) 66122, el. p. onute.kasparaviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Priimama užpildyta deklaracija, jeigu reikia, prašoma pateikti valstybinės žemės nuomos sutartį. Duomenų bazėse patikrinama deklaracijos užpildymo teisingumas. Pastebėjus klaidas, su pareiškėju susisiekiama elektroniniu paštu arba telefonu ir apie tai informuojama. Suderintos deklaracijos vienas egzempliorius lieka skyriuje, kitas grąžinamas paslaugos gavėjui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama