Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės nuoma, mokesčiai
Paslaugos pavadinimasPažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPažyma išduodama fiziniams ir juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 5TS-1369 „Dėl žemės nuomos mokesčio“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis ar juridinis asmuo, nuomojantis valstybinę žemę Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
Paslaugos suteikimo trukmė2 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti rašytinį prašymą savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPrašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama pažyma apie žemės nuomos mokesčio mokėjimą
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Kristina Budginė, tel. 8 665 810 85, el. p.
kristina.budgine@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gavus prašymą, informacija tikrinama sistemoje „LOBster“, pagal kurios duomenis išrašoma ir išduodama pažyma
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama