Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslas
Paslaugos pavadinimasLeidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas prarandamas arba sugadinamas. Leidimo dublikatas išduodamas su žyma ,,Dublikatas“
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-287 „Dėl prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 122-6230; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLeidimų verstis didmenine ar mažmenine prekyba dujomis turėtojas
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti, pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Sugadinto leidimo originalas (jeigu jis išlikęs);
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimo dublikatą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas leidimo verstis didmenine prekyba dujomis arba leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis dublikatas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas išnagrinėja prašymą ir rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo dublikato išdavimo projektą. Administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia leidimo dublikatą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie leidimo dublikato neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už dublikato išdavimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52959