Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas
Paslaugos pavadinimasTeritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima teritorijų planavimo dokumentų derinimą teritorijų planavimo komisijoje. Teritorijų planavimo komisija savo sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų derinimo įtvirtina teritorijų planavimo komisijos teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole ir vieną protokolo kopiją pateikia pareiškėjui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 10V-530 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos tvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti savivaldybės administracijai paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje (patvirtinta forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašymo forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 10V-530.
2. Teritorijų planavimo dokumentas, taip pat jo egzempliorius kompiuterinėje laikmenoje .pdf ir .dwg formatais (1 dokumento egzempliorius po derinimo lieka Architektūros skyriuje).
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasTeritorijų planavimo komisijoje suderintas teritorijų planavimo dokumentas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. (8 613) 88 434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas išsiunčia atsakingoms institucijoms pranešimus apie teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje datą ir vietą. Derinimo procedūroje dalyvaujančių komisijos narių sprendimai įforminami protokolu. Teritorijų planavimo komisijos suderintą teritorijų planavimo dokumentą planavimo organizatorius teikia tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, Naujoji g. 2, LT-62113 Alytus)
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama