Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas
Paslaugos pavadinimasPagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimą. Paskirtis ir būdas pakeičiami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „Vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo plano kopija;
2. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;
3. Kreditoriaus sutikimas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas;
4. Žemės sklypo bendrasavininkų sutikimas;
5. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo planą, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais;
6. Užpildytas laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas).
Formos ir šablonai Prašymo forma
prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. (8 613) 88 434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Tikrinami pateikti dokumentai. Parengiamas administracijos direktoriaus įsakymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, jo elektroninio dokumento nuorašas išduodamas pareiškėjui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama