Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasŽemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo parengimą ir pasirašymą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti savivaldybės administracijai paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Užpildytas laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Parengtas ir atitinkamų institucijų suderintas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas administracijos direktoriaus sprendimas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodkevičienė, tel. (8 698) 54 629, el. p. jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Parengiamas administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų tvirtinimo. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, jo elektroninio dokumento nuorašas išduodamas pareiškėjui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama