Sprendimų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo priėmimas ir reikalavimų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasSprendimų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo priėmimas ir reikalavimų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima sprendimų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo Lazdijų rajono savivaldybės miestuose ir miesteliuose priėmimą ir reikalavimų išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu, elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, arba per žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (www.zpdris.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasŽemės sklypo arba statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai:
1.1. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
1.2. Žemės sklypo ribų planas (kai reikalinga);
2. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513. (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas), pildomas ir registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas ir išduotas administracijos direktoriaus sprendimas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodkevičienė, tel. (8 698) 54 629, el. p. jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Tikrinami prašyme pateikti duomenys VĮ Registrų centro duomenų bazėje. Parengiamas administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo. Jeigu prašymas netenkinamas, apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, savivaldybės administracija kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyrių. Minėta institucija reikalavimus arba motyvuotą atsisakymą pateikti reikalavimus pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Gavusi reikalavimus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus, savivaldybės administracija parengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai kartu su administracijos direktoriaus įsakymo elektroninio dokumento nuorašu išduodami pareiškėjui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama