Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasŽemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimą savivaldybės administracijoje
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba per žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (www.zpdris.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Užpildytas laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSuderintas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodkevičienė, tel. (8 698) 54 629, el. p. jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Tikrinami prašyme pateikti duomenys VĮ Registrų centro duomenų bazėje. Pateikti žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai (jeigu reikia) per dokumentų valdymo sistemą siunčiami derinti Vietinio ūkio skyriui ir (arba) Žemės ūkio ir melioracijos skyriui. Minėti skyriai projektą suderina arba motyvuotai nederina per 3 d. d. Suderinus projektą jis atiduodamas pareiškėjui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama