Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasŽemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų parengimas, pasirašymas ir išdavimas planavimo organizatoriui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, arba per žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai:
1.1. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
1.2. Žemės sklypo ribų planas;
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus priimtas sprendimas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo;
3. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513. (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas), pildomas ir registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus.
Prašymą pateikia tik Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyrius.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduoti reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodkevičienė, tel. (8 698) 54 629, el. p. jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojas (jeigu reikalinga) per dokumentų valdymo sistemą paveda parengti reikalavimus Vietinio ūkio skyriui ir (arba) Žemės ūkio ir melioracijos skyriui. Reikalavimus minėti skyriai parengia ir pateikia Architektūros ir aplinkosaugos skyriui per 3 d. d. Gavęs reikalavimus, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus specialistas parengia ir išduoda reikalavimus planavimo organizatoriui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama