Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo planavimo sąlygų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasKaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo planavimo sąlygų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo sąlygų parengimas, pasirašymas ir išdavimas planavimo organizatoriui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, arba per žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (www.zpdris.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai:
1.1. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
1.2. Žemės sklypo ribų planas;
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus priimtas sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų;
3. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429. (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas), pildomas ir registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. (8 613) 88 434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus specialistas (jeigu reikalinga) per dokumentų valdymo sistemą paveda parengti planavimo sąlygas Vietinio ūkio skyriui ir (arba) Žemės ūkio ir melioracijos skyriui. Minėti skyriai planavimo sąlygas parengia ir Architektūros ir aplinkosaugos skyriui pateikia per 5 d. d. Gavęs planavimo sąlygas, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus specialistas parengia ir išduoda planavimo sąlygas planavimo organizatoriui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama