Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasLeidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87;
2. Žemės sklypo, kuriame prašoma kirsti, pertvarkyti želdinius, nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
3. Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą;
4. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai (kai reikia).
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. 8 620 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas kartu su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros arba regioninio parko, kultūros paveldo specialistais (kai prašomi kirsti ar pertvarkyti želdiniai yra regioninio parko ar kultūros paveldo teritorijoje) vyksta į vietą ir pažymi galimus kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Parengiamas leidimas. Leidimas derinamas dokumentų valdymo sistemoje. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pasirašytas leidimas pateikiamas pareiškėjui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama