Adreso suteikimas, keitimas, panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasAdreso suteikimas, keitimas, panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAdresų žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams, suteikimas, keitimas, panaikinimas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija);
2. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kai adresas suteikiamas sklypui;
4. Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą, kai adresas suteikiamas sklypui ar pastatui;
5. Pastato, kuriame yra butas aukšto plano kopija, kai adresas suteikiamas butui;
6. Parengtas patalpos, buto pertvarkymo projektas, kai adresas (numeris) suteikiamas butui pertvarkomame pastate.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSuteiktas, pakeistas, panaikintas adresas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. 8 620 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas Andrius Milkus, tel. 8 613 99 573, el. p. andrius.milkus@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus specialistas patikrina duomenis Lietuvos Respublikos adresų registre ir Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. Jeigu adresas jau įregistruotas, asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu. Jeigu adresas nesuteiktas, išnagrinėjęs prašymą ir priėmęs sprendimą suteikti, pakeisti ar panaikinti adresus žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams, specialistas parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Direktoriaus pasirašyto įsakymo duomenys suvedami į Lietuvos Respublikos adresų registrą. Apie patvirtinimą adresų registras informuoja Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus specialistą. Asmuo apie sprendimą dėl adreso suteikimo, keitimo ar panaikinimo informuojamas prašyme nurodytu būdu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama