Paslaugų sąrašas

Paslaugos pavadinimasPadalinys
Statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimas 
Statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimas 
Informacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugasAdministracija
Vienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimasAdministracija
Adreso suteikimas, keitimas, panaikinimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas ir leidimų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo planavimo sąlygų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
Sprendimų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo priėmimas ir reikalavimų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijojeArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo registre ir pažymos išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Topografinių planų ir geodezinių nuotraukų derinimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitąCivilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimasCivilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimasCivilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimasCivilinės metrikacijos skyrius
Gimimo registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Įvaikinimo registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Mirties registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Pakartotinių civilinės būklės akto įregistravimo liudijimų, civilinės būklės akto įrašų kopijų, nuorašų ar išrašų išdavimasCivilinės metrikacijos skyrius
Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėjeCivilinės metrikacijos skyrius
Santuokos nutraukimo registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Santuokos registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Tėvystės pripažinimo registravimasCivilinės metrikacijos skyrius
Užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitąCivilinės metrikacijos skyrius
Užsienyje nutrauktų santuokų apskaitaCivilinės metrikacijos skyrius
Užsienyje sudarytų santuokų apskaitaCivilinės metrikacijos skyrius
Vardo, pavardės, tautybės keitimasCivilinės metrikacijos skyrius
Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimasDokumentų ir informacijos skyrius
Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas savivaldybės įstaigoseDokumentų ir informacijos skyrius
Kopijų, nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrinduDokumentų ir informacijos skyrius
Likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti ir pažymų apie dokumentų priėmimą išdavimasDokumentų ir informacijos skyrius
Savivaldybės teisės aktų, kitų savivaldybės administracijos dokumentų kopijų, nuorašų arba išrašų išdavimasDokumentų ir informacijos skyrius
Asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygų pagerinimuiEkonomikos skyrius
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimasEkonomikos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimasEkonomikos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomaEkonomikos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paramos teikimasEkonomikos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotisEkonomikos skyrius
Leidimų organizuoti renginius Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)Ekonomikos skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas Ekonomikos skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimasEkonomikos skyrius
Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimasEkonomikos skyrius
Pažymų apie teisę į valstybės kreditus būstui įsigyti išdavimasEkonomikos skyrius
Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarkaEkonomikos skyrius
Savivaldybės socialinio būsto nuoma Ekonomikos skyrius
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimasEkonomikos skyrius
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Ekonomikos skyrius
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų derinimasFinansų skyrius
Pažymų apie mokesčio už valstybinės žemės nuomą sumokėjimą išdavimasFinansų skyrius
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo paslaugaFinansų skyrius
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimasJuridinis skyrius
Asmenų prašymų, skundų seniūnijoje priėmimas ir atsakymų pateikimas Seniūnijos
Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimasSeniūnijos
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiuiSeniūnijos
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimasSeniūnijos
Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita ir pažymų apie įtraukimą į apskaitą išdavimoSeniūnijos
Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimasSeniūnijos
Leidimų laidoti išdavimasSeniūnijos
Leidimų organizuoti komercinius renginius išdavimasSeniūnijos
Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie mirusiojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimasSeniūnijos
Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimasSeniūnijos
Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimasSeniūnijos
Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimasSeniūnijos
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų (testamentų, įgaliojimų tvirtinimo, dokumentų nuorašų ir jų įrašų, parašų tikrumo liudijimo) atlikimasSeniūnijos
Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas Seniūnijos
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimasSocialinės paramos skyrius
Būsto pritaikymas neįgaliesiemsSocialinės paramos skyrius
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas Socialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimasSocialinės paramos skyrius
Globos (rūpybos) išmokų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas Socialinės paramos skyrius
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas Socialinės paramos skyrius
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokų privalomosios tarnybos karių vaikams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokų vaikams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kredito ir palūkanų apmokėjimas daugiabučių namų butų savininkamsSocialinės paramos skyrius
Laidojimo pašalpų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Pagalbos į namus paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimasSocialinės paramos skyrius
Pažymų apie gautą socialinę paramą išdavimasSocialinės paramos skyrius
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimų išdavimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos našlaičių pensijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos pensijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimasSocialinės paramos skyrius
Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinės paramos mokiniams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinių pašalpų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimasSocialinės paramos skyrius
Teikimų skirti antrojo laipsnio pensijas rengimasSocialinės paramos skyrius
Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Trumpalaikės socialinės globos vaikams su negalia skyrimas Socialinės paramos skyrius
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinių išmokų įsikurti skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinių išmokų nėščioms moterims skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinių išmokų vaikams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Centralizuotas vaikų priėmimas į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupesŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Finansinės paramos studentams skyrimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paraiškų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimui pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas ir atrankos vykdymasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenįVaiko teisių apsaugos skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenįVaiko teisių apsaugos skyrius
Įvaikintojų pradinis įvertinimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Pažymų teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto įkeitimas, pardavimas, dovanojimas, paveldėjimas) išdavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Tarpininkavimo dokumento išdavimas, išduodant (keičiant) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą iki 18 metų.Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) institucijoje nustatymasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje nustatymas Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) institucijoje organizavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais.Vietinio ūkio skyrius
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimasVietinio ūkio skyrius
Leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimasVietinio ūkio skyrius
Deklaracijų draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojamsŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą K5 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą K4 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai išnuomoti ar išsinuomoti K12 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai parduoti priėmimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai perduoti/perimti K11 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Pranešimų apie atnaujintą pieno gamybą K3 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Pranešimų apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos mokėtinos sumos už kvotos viršijimą, pakeitimą K1 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Prašymų dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas ir perdavimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centruiŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos K10 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūraŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Ūkininko ūkio įregistravimas (išregistravimas), Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registreŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius